Välkommen till Unga Örnars intranät!

Covid-19

  • Vi uppmanar er att fortsätta följa regeringens, Folkhälsomyndighetens och era kommuners direktiv för att anpassa verksamheten till rådande situation. 
  • Vid frågor kontakta Förbundssekreterare Tomas Aronson Ylipää (tomas.aronson.ylipaa@ungaornar.se)

Nyheter på intranätet

ÖPPEN - ANSÖKAN TILL SOMMARFONDEN

Till Sommarfonden bidrar privatpersoner och organisationer med pengar för att fler barn och unga ska få möjlighet till en aktiv sommar och samla på sommarminnen. Bidraget används för att anordna lokal lägerverksamhet runtom i hela Sverige. Läs mer och skicka din ansökan senast 28 april. 

ÖRNINFO